VERVANGING VAN DE MOTOR

 

     

Vervanging van de motor van een personenauto of van een auto voor dubbel gebruik
 

1. Hoe krijgt u een attest van vervanging van de motor ?

Indien uw voertuig vr 15/06/1968 in gebruik werd genomen (zie op het inschrijvingsbewijs), moet

HET ATTEST VAN VERVANGING opgemaakt worden door de persoon die de motor vervangen heeft.

Het attest moet de volgende gegevens vermelden :

  • merk en type van het voertuig
  • chassisnummer
  • merk en cilinderinhoud van de nieuwe motor
  • brandstof van de nieuwe motor
  • naam en adres van de uitvoerder van het werk
  • en zijn handtekening

Indien uw voertuig na 15/06/1968 in gebruik werd genomen, kan de vervanging slechts gebeuren na instemming van de mandataris van de bouwer van het voertuig. Deze mandataris moet dan een aanvraag bij het bestuur indienen. Neem dus contact op met een MANDATARIS van het MERK van uw voertuig.


2. Wijziging van het inschrijvingsbewijs

Dien een WIJZIGINGSAANVRAAG in bij de DIV, met een EENSLUIDEND VERKLAARDE FOTOKOPIE VAN HET VERVANGINGSATTEST van de motor.
Schrijf in vak "U1,, (Eventuele bijkomende inlichtingen) de vermelding "VERVANGING VAN MOTOR".
Als u EIGENAAR van het voertuig BLIJFT, moet het niet naar de technische keuring.
Als het voertuig een NIEUWE EIGENAAR krijgt, moet het attest van de technische keuring op de wijzigingsaanvraag geplakt worden.


OPMERKINGEN :
OP DE OPENBARE WEG : steek het ORIGINEEL attest van vervanging van de motor bij het gelijkvormigheidsattest. Beide documenten moeten aan de nieuwe eigenaar overhandigd worden in geval van verkoop of overdracht van het voertuig.

VERKEERSBELASTING : de diensten van de verkeersbelasting worden automatisch ingelicht. U hoeft dus niets te doen.

  

Laatst gewijzigd : 12 juni 2005 - 05:42