INSCHRIJVING

 

     

OLDTIMER

Vanaf zijn 25ste levensjaar kan een voertuig worden aangemeld als oldtimer.

Wanneer men een voertuig als oldtimer wenst in te schrijven dient men met deze oldtimer bepaalde spelregels (lees: beperkingen) te respecteren: het is een voertuig dat slechts bij uitzondering op de openbare weg wordt aangewend, ofwel ter gelegenheid van behoorlijk toegelaten manifestaties, ofwel voor proefritten met het oog op die manifestaties uitgevoerd tussen zonsopgang en zonsondergang en binnen een straal van 25 km, ofwel om zich naar die manifestaties te begeven.

Vanaf 01.01.99 rijdt u een oldtimer voor een specifieke keuring voor. Hierbij heeft men oog voor enkele minimale veiligheidsvoorwaarden:

  • de remmen worden gekeurd
  • het chassisnummer en de documenten worden nagekeken
  • de aanwezigheid van de gevarendriehoek wordt nagekeken
  • de staat van de stuurinrichting wordt nagekeken

Bij deze keuring wordt een keuringsbewijs met de vermelding ‘Dit dokument geldt niet als technische keuring daar de staat van het voertuig niet is nagezien.’ uitgereikt.
Indien het keuringsbewijs geen defect vermeld, die aanleiding geeft tot een beperking van de geldigheid, kan een aanvraag tot inschrijving als old-timer gevalideerd worden,
hiervoor zal het keuringsstation zijn stempel zetten in het daarvoor bestemde vak op het roze formulier.
Deze specifieke keuring gebeurt vóór de eerste inschrijving als oldtimer of vóór de herinschrijving van de oldtimer op naam van een nieuwe eigenaar.

INSCHRIJVING

U dient zich dus eerst te wenden tot een autokeuringsstation voor de vereenvoudigde technische keuring.
Voor de verplaatsing van en naar het autokeuringsstation kan U gebruik maken van de verkeersplaat van uw dagelijks voertuig (uiteraard eerst uw verzekeringsmaatschapij op de hoogte brengen) of van een handelaarsplaat.

Indien U nog niet over een Roze Formulier (aanvraag om inschrijving) beschikt, kan U dat op het autokeuringsstation bekomen.
Het Roze Formulier wordt hier verder ingevuld en afgestempeld.

Vervolgens dient het Roze Formulier te worden voorzien van een fiskale zegel van € 31,00 (verkrijgbaar in het Postkantoor).

En dient U een attest "Verklaring Oldtimer" in te vullen.

Vervolgens neemt U contact op met uw verzekeringsmaatschapij.
Hier dient U voor te leggen : Het Roze formulier met fiskale zegel van
€ 31,00, een attest "Verklaring Oldtimer", de originele voertuigdocumenten verkregen bij de vorige eigenaar, alsook een fotokopie van uw Identeitskaart en Rijbewijs (recto/verso).

Bij ontvangst van alle dokumenten wordt uw aanvraag (Roze Formulier) door de verzekeraar voorzien van een verzekeringsvignet.

Uw verzekeraar kan vervolgens ook zorgen voor uw plaataanvraag bij de DIV (Dienst Inschrijving Voertuigen), en ontvangt U uw nummerplaat en inschrijvingsbewijs binnen enkele werkdagen bij U thuis.

Of U kan zelf naar een kantoor van de D.I.V. gaan.

Kantoren van de D.I.V.

Kantoor Adres Tel Verantwoordelijke
1040 BRUSSEL Residence Palace Wetstraat 155 02/2873111 Federale Overheidsdienst
2550 KONTICH Industriezone "Blauwesteen" Neerveld 3 B 03/4582575 Mevr. Devos
3570 ALKEN Industrieterrein Kolmen 1214   011/593635 Mevr. Gysembergt
4460 GRAÂCE-HOLLOGNE Rue de l'Expansion 12 A   04/2390306 Mevr. Fraiture
4700 EUPEN Vervierser straße 80A     Mevr. Quobach
5001 NAMUR Chemin de la Plaine 2   081/746593 Mevr. Brassart
6041 CHARLEROI Rue Tahon 59   071/359639 Mevr. Charue
6840 NEUFCHÂTEAU Rue des Prés 3     Dhr. Guillaume
7020 MONS Rue Grande 8   065/841862 Dhr. Algrain
8400 OOSTENDE Industriezone 3 B Zandvoordestraat 442 B 059/508977 Dhr. Stevens
8530 HARELBEKE Kortrijksesteenweg 407 A     Mevr. Cannie
9052 GENT Buitenring Zwijnaarde 1A 09/2211964 Mevr. De Leeuw

Een geïmporteerde auto kan enkel ingeschreven worden wanneer er een douanier op het kantoor van het D.I.V. aanwezig is.
(in Alken is dit het geval op maandag, woensdag en vrijdag, telkens enkel in de voormiddag)

Samen met het roze formulier moet je de originele voertuigdocumenten definitief afgeven.
Indien je een herinnering wil houden aan de oude documenten dien je die dus vooraf te copiëren.
Je krijgt je nieuwe kentekenplaat (voor achteraan op de auto) meteen mee en het nieuwe inschrijvingsbewijs wordt je binnen enkele werkdagen naar je thuisadres gestuurd.

Indien het een ingevoerd voertuig betreft dient U in ieder geval steeds in het bezit te zijn van het Origineel buitenlands Inschrijvingsbewijs ! Vooraleer U bij de Technische Controle aan te bieden, dient U eerst bij de Douane het vignet 705 te verkrijgen, alsook een stempel van het Douanekantoor met nummer en handtekening van de ambtenaar welke op het Roze Formulier dienen aangebracht te worden. Pas daarna kunt U zich aanbieden bij de Keuring voor de vereenvoudigde technische keuring van uw oldtimer in een station dat bevoegd is voor keuring van voertuigen bij import. Het origineel buitenlands inschrijvingsbewijs dient bij het Roze Formulier gevoegd te worden, zonder dit dokument kan U geen plaat bekomen !
Wanneer bij een tweedelig kentekenbewijs deel II ontbreekt, kan het voertuig enkel nog worden ingeschreven nadat de bevoegde autoriteiten van de lid-Staat van de Europese Unie waarin het voertuig voordien was ingeschreven per briefwisseling of via elektronische weg bevestigd hebben dat dit voertuig opnieuw in een andere lidstaat mag worden ingeschreven.

De Belasting op de Inverkeerstelling (BIV) voor een oldtimer bedraagt € 61,50.

En tenslotte betaal je voor je oldtimer jaarlijks een forfaitaire verkeersbelasting van € 27,71.


Afhankelijk van de gewenste inschrijving (dagelijks gebruik of oldtimer) zijn er ook nog een paar formaliteitjes te vervullen.
Ook de verzekering is uiteraard afhankelijk van de leeftijd van de auto en de gewenste inschrijving.

  

Laatst gewijzigd : 09 maart 2005 - 03:48