CLUB

 

     


BUGGY BOYS BELGIUM - Oktober 2004

De afgelopen weken krijgen we via deze website steeds meer aanvragen binnen van mensen die lid zouden willen worden van BUGGY BOYS BELGIUM.

Blijkbaar bestaat er een grote behoefte aan een club die Buggy-fans in een ontspannen sfeer met elkaar in contact brengt, en haar leden de mogelijkheid geeft de nodige know-how uit te wisselen wat betreft bouw, restauratie, onderhoud en verbetering van hun geliefkoosde voertuigen.
En het internet is uiteraard het medium bij uitstek om deze kennis te centraliseren en op een snelle interactieve manier voor iedereen toegankelijk te maken.

Artikels in een club-blad, dat één keer per trimester in je brievenbus valt zijn vaak al achterhaald voor ze verschijnen.
Wie wil er tegenwoordig nog een half jaar wachten op een paar slecht gedrukte zwart-wit foto's van een treffen, terwijl de huidige digitale technieken het toelaten om deze foto's nog dezelfde avond in kleur van het internet te halen ?
Ook voor mensen met specifieke vragen is het toch veel makkelijker on-line in contact te treden met anderen die vroeger al te kampen hadden met hetzelfde probleem, en dikwijls snel een kantklare oplossing kunnen bieden.

Heeft U ook behoefte aan zo'n club, of beter nog, wil U er aan meewerken, neem dan even de tijd om, geheel vrijblijvend, het formulier onderaan deze pagina in te vullen.
Het insturen van dit formulier verbindt U tot niets. Op dit ogenblik willen wij gewoon peilen of er voldoende interesse bestaat om een buggy-club met een breed draagvlak op te starten, indien dit het geval is hoort U dat over enige tijd van ons via e-mail.
Alle verstrekte gegevens worden uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld.

BUGGY BOYS BELGIUM is toegankelijk voor alle bezitters van Buggy's, maar ook alle andere luchtgekoelde VW's en Porsches, en hun sympathiesanten.

Aarzel niet, velen weten meer dan één, samen staan we sterk ...

 

  

Laatst gewijzigd : 12 juni 2005 - 05:42